„Zwiększenie konkurencyjności usług w branży turystyczno-hotelarskiej”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności usług oferowanych klientom Apartamentów Szuflandia oraz rentowności firmy.

Efektem projektu jest wprowadzenie na rynek turystyczno-hotelarski nowych usług w zakresie przedsiębiorstwa ale również regionu poprzez zakup nowych urządzeń i sprzętów takich jak sauna japońska, jacuzzi, wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych wpływających na sprawniejsze zarządzanie obiektem oraz zakup małej elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby funkcjonowania obiektu.

Wartość projektu: 360 768,14

Wkład Funduszy Europejskich: 248 060,86